24 Lëtzebuerger Spréchwierder

An enger Sprooch ginn et vill Ausdréck déi, wann een se Wuert fir Wuert iwwersetzt keen Sënn méi erginn. Grad am Lëtzebuergeschen notze mir gären esou Ausdréck déi fir vereenzelt Leit net verständlech sinn. Dofir bidden mir Iech hei 24 typesch Lëtzebuergesch Spréchwierder an hir Iwwersetzungen op Däitsch, Franséisch, Englesch a Portugisesch!

[membership level="2,3,4" show_noaccess="true"]

All Déierche säi Pleséierche

Jiddereen huet seng eegen Virléiften

 • Jedem Tierchen sein Pläsierchen
 • To each his own
 • A chaque fou sa marotte
 • Gostos não se discuten

All Dëppe fënnt säin Deckel

Jiddereen fënnt iergentwann säi Liewenspartner

 • Für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel
 • Horses for courses
 • A chaque pot son couvercle
 • Cada panela tem o seu testo

Aus den Aen, aus dem Sënn

Wat een net gesäit gëtt éischter vergiess

 • Aus den Augen, aus dem Sinn
 • Out of sight, out of mind
 • Loin des yeux, loin du coeur
 • Longe da vista, longe do coração

D’Ausriede si fir ze gebrauchen

Et fënnt een ëmmer eng Ausried

 • Nie um eine Ausrede verlegen sein
 • The best excuse is to have none
 • Les excuses sont faites pour s’en servir
 • Todas as desculpas são boaso

Déi dommst Baueren hunn déi déckst Gromperen

Dat seet een wann een grousse Profit mëscht ouni sech intellektuell grouss unzestrengen

 • Der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln
 • Fool’s luck
 • Aux innocents les mains pleines
 • Sorte de principiante

D’Geleeënheet mécht den Déif

Eng gutt Geleeënheet kann och eng soss anstänneg Persoun zum Klauen ustëften

 • Gelegenheit macht Diebe
 • An open door may tempt a saint
 • L’occasion fait le larron
 • A ocasião faz o ladrâo

Eemol ass keemol

Jiddwereen mëscht Feeler

 • Einmal ist keinmal
 • Once does not count
 • Une fois n’est pas coutume
 • Uma vez não são vezes

Eng Hand wäscht déi aner

Et hëlleft ee sech geigensäiteg am Interessi vun deenen zwee

 • Eine Hand wäscht die andere
 • You scratch my back and I’ll scratch yours
 • Une main lave l’autre
 • Uma mão lava a outra

Engem en X fir en U virmaachen

Een täuschen, beléien

 • Jemandem ein X für ein U vormachen
 • To lead someone up the garden path
 • Faire prendre des vessies pour des lanternes
 • Comprar gato por lebre

Et ass nach kee Meeschter vun Himmel gefall

Et brauch seng Zäit bis een eppes richteg kann

 • Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
 • Practice makes perfect
 • C’est en forgeant qu’on devient forgeron
 • Ninguém nasce ensinado

Et ass nach laang net alles Gold, wat blénkt

D‘Ausgesin kann täuschen

 • Es ist nicht alles Gold, was glänzt
 • All that glitters is not gold
 • Tout ce qui brille n’est pas or
 • Nem tudo o que brilha é ouro

Et ass éischter gesot wéi gedoen

Dat ass schwéier duerchzeféieren

 • Leichter gesagt als getan
 • That’s easier said than done
 • C’est vite dit
 • É mais fácil dizer do que fazer

Hënn déi billen, bäissen net

Leit déi haart blären sinn a Wierklechkeet ongeféierlech

 • Hunde die bellen beissen nicht
 • His bark is worse than his bite
 • Chien qui aboie ne mord pas
 • Cão que ladra não morde

Honger ass de beschte Kach

Wann een hongereg ass schmaacht alles

 • Hunger ist der beste Koch
 • Hunger is the best sauce
 • Faute de grives, on mange des merles
 • A fome é o melhor tempero

Muer ass och nach een Dag

Grouss Saachen brauchen Zäit

 • Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut
 • Rome was not built in a day
 • Rome ne s’est pas faite en un jour
 • Roma e Pavia nao se fizeram num dia

Näischt gesot ass och eng Äntwert

Een dee sech enthält huet domat och eng Ausso gemaach

 • Keine Antwort ist auch eine Antwort
 • Silence means consent
 • Qui ne dit mot consent
 • Quem cala consente

Och eng blann Sau kann eng Eechel fannen

Jiddwereen huet emol Gléck am Liewen

 • Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
 • Even a blind squirrel finds a nut once in a while
 • A chacun son heure de gloire
 • O acaso é pai de grandes acontecimentos

Vill Käch verdierwen de Bräi

Wann zevill Leit un eppes schaffen kënnt meeschtens näischt Guddes eraus

 • Viele Köche verderben den Brei
 • Too many cooks spoil the broth
 • Trop de cuisiniers finissent par gâter la sauce
 • Muita gente junta não se salva

Vun näischt kënnt näischt

Alles huet eng Ursaach / Ween näischt schafft verdingt och näischt

 • Von nichts kommt nichts
 • Nothing comes from nothing
 • On n’a rien sans rien
 • Nada surge do nada

Wann ee vum Däiwel schwätzt, dann ass e schonn do

Dat seet een wann zoufälleg déi Persoun optaucht iwwert déi ee geschwat huet

 • Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er
 • Speak of the devil and he appears
 • Quand on parle du loup, on en voit la queue
 • Falai do mau e aparelhai o pau

Wat de Bauer net kennt, dat frësst en net

Eng Persoun déi just déi Saachen ësst déi se kennt an näischt Neies ausprobéiert

 • Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht
 • You can’t change the habits of a lifetime
 • Ce que le paysan ne connaît pas, il ne le mange pas
 • Burro velho não aprende línguas

Wat een net am Kapp huet, muss een an de Been hunn

Dat seet een engem deen vergiesslech ass an doduerch

 • Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben
 • Use your head to save your legs
 • Quand on n’a pas de tête, il faut avoir des jambes
 • Quando a cabeça não pensa o corpo é que paga

Wien näischt mécht, deen näischt brécht

Eng Persoun déi net schafft kann och näischt falsch maachen

 • Ohne Fleiß kein Preis
 • No pain, no gain
 • Nul bien sans peine
 • Quem não arrisca não petisca

Wien A seet, muss och B soen

Eppes wat een ufänkt muss een och fäerdeg man / Et muss ee mat de Konsequenze liewen, déi aus der eegener Handlung entstinn

 • Wer A sagt muss auch B sagen
 • In for a penny, in for a pound
 • Quand le vin est tiré, il faut le boire
 • Perdido por cem perdido por mil

E grousse Merci un d’Madamm Maria Luisa Ferreira fir déi portugisesch Verbesserungen.

Leider hues du kee Premium Abonnement!

E Premium Abonnement huet vill Virdeeler!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.